การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหาย ไม่มีการฉีกขาด หรือสูญหาย สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับสินค้าสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
 
*** ดีดี ออนไล์ เซอร์วิส จำกัด ศูนย์รวมรองเท้าหลากหลายรูปแบบ สินค้าดี ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย***